“Εμπιστευτείτε μας τη μόνωση του σπιτιού σας για να αποφύγετε ατέλειες και επιδιορθώσεις που κοστίζουν χρήματα και χρόνο. Παρέχουμε 10ετή εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών καλύπτοντας όλες τις αστοχίες που μπορεί να προέλθουν από κακή εφαρμογή των υλικών”.